Vivian

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 78,3 fot
 • Bredd: 22,76 fot
 • Djupgående: 10,20 fot
 • Dräktighet:
  • 1863: 53 svåra läster, 30,53 nyläster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1863
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn, där vice konsuln Nils Gustaf Wijkström var huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 14/7 1863.

1864-11-05
Gick på grund och förlorad med man och allt i södra Kalmarsund under resa från Flensburg mot Oskarshamn i barlast och orkanliknande väder. Vissa avlidna hittades drunknade utanför Risinge på Öland.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus, mönstringsliggare
 3. Göteborgs Handels & Sjöfartstidning 5/11 1864
 4. Barometern 12/11 1864