Balder (b 1856)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 84,42 fot
 • Bredd: 24,5 fot
 • Djupgående: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 66 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1856
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för t. f. rådmannen Nils Peter Maurin i Oskarshamn. Som ensam ägare blev Maurin då även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 29/7 1856.

1857
Enligt notering i Oskarshamns sjömanshus mönstringsliggare såldes fartyget i Köpenhamn i april detta år. Någon information om köpare anges ej.

Har du information om fartygets vidare öden, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus, mönstringsliggare