Balder

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 84,42 fot
  • Bredd: 24,5 fot
  • Djupgående: 10 fot
  • Dräktighet: 66 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1856
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för t. f. rådmannen Nils Petter Maurin i Oskarshamn. Som ensam ägare blev Maurin då även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 29/7 1856.

1857
Enligt notering i Oskarshamns sjömanshus mönstringsliggare såldes fartyget i Köpenhamn i april detta år. Någon information om köpare anges ej.

Har du information om fartygets vidare öden, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, fribrev
  2. Oskarshamns sjömanshus, mönstringsliggare