Nils Fredrik, HGDS, 824

Basfakta:
 • Svensk signal: HGDS
 • Svenskt reg. nr.: 824
 • Längd: 74,5 fot
 • Bredd: 22,6 fot
 • Djup: 10,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1849-06: 52,15 svåra läster
  • 1849-12: 47,04 svåra läster
  • 1866: 28 nyläster eller 89,46 registerton
  • 1871: 31 nyläster eller 97,66 registerton
  • 1888: 92,10 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd i Sundsvall av skeppsbyggmästaren J. Adolf Nordström för ett partrederi i Sundsvall med handlaren Nils Fredrik Selander som huvudredare. Hemort Sundsvall.
Första fribrev utfärdat 19/6 1849.

1849-10-05
Fartyget köps ensam av handlaren Johan Petter Bager i Malmö som även blir huvudredare. Ny hemort blir Malmö.

1859-07-18
Ett partrederi i Oskarshamn är nya ägare. Till huvudredare utsåg sjökaptenen Lorentz Åhlström. Oskarshamn blir fartygets nya hemort.

1865-04-07
Efter förändringar av ägarandel i rederiet utses handlaren Carl Magnus Karlsson till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1867-04-25
Fartygets samtliga andelar köps av handlaren Fredrik Johansson i Oskarshamn som då även blir huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1899-07-26
Efter förre ägarens konkurs köps fartyget av ett nytt partrederi i Oskarshamn där vice konsuln Christian Theodor Linnell utses till huvudredare. Hemort som tidigare.

1900-03-23
Återigen förändringar i rederiet medför att som ny huvudredare utses hemmansägaren Karl Vilhelm Sandell. Ingen förändring av hemort.

1902-06-04
Avriggad och förändrad till pråm vilket intygades till kommerskollegium i brev i maj 1902.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat