Fäderneslandet

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 60,60 fot
 • Bredd: 20,80 fot
 • Djupgående: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1838: 29,68 svåra läster
  • 1860: 30,51 svåra läster eller 17,57 nyläster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1838
Byggd i Nyköping av skeppsbyggmästaren Carl Jacobsson för ett partrederi på orten med handelsfirman P. Z. & Fr. Tiselius som huvudredare. Hemort Nyköping.
Första fribrev utfärdat 17/5 1839.

1842-05-11
Ett nytt partrederi i Nyköping köper fartyget och till huvudredare utses bryggåldermannen Isaac Öberg. Hemort oförändrad.

1865-05-01
Skepparen i Hammarglo, Mönsterås Carl Peter Sjögren köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Hammarglo, Mönsterås.

1869-10-01
I tät dimma kolliderade slupen med ångfartyget Transit nr 1 varvid slupens bog krossades. Ångaren bogserade slupen till Simrishamn. Auktion på resterna av fartyget hölls i Simrishamn 4/1 1870.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Nya Dagligt Allehanda 1869-10-05
 3. Cimbrishamnsbladet 1869-12-31