Hoppet, HCJN

Basfakta:
 • Svensk signal: HCJN
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 68,5 fot
 • Bredd: 21,8 fot
 • Djupgående: 5,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1868: 22,5 nyläster eller 72,41 registerton
  • 1876: 57,67 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

Byggd okänt år i Västerås som öppen jakt på klink.

1868-07-10
Grosshandlaren Sven Hasselqvist i Kalmar köper fartyget och blir huvudredare samt låter förbygga och rigga om det till slup på varv i Kalmar genom skeppsbyggmästaren S. P. Bech. Fartygets nya hemort blir Kalmar.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan..

1870-04-19
Konsul Carl Hasselqvist i Kalmar blir ny ägare och huvudredare till fartyget. Hemort som tidigare.

1871-04-08
Vice konsuln Johan Ludvig Rosén i Mönsterås köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Mönsterås.

1872-05-13
Huvudredaren låter skeppsbyggmästare Samuel Nilsson på Nynäs varv rigga om fartyget till skonare. Nytt fribrev utfärdas. Hemort som tidigare.

1878-05-13
Ett partrederi i Kalmar som utser sjökapten Sven Peter Pettersson till huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemmahamn blir återigen Kalmar.

1878-10-12
Under resa mot Skellefteå med en mindre last av frukt stötte fartyget på skäret Wapland utanför Sörmjöle norr om Hörnefors i Norra Kvarken och blev totalt vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sundsvallsposten 1878-10-26