Albatross/Vilma, JBRS/SKDR, 610

Basfakta:
 • Svensk signal: JBRS/SKDR
 • Svenskt reg. nr.: 610
 • Längd: 23,16 meter
 • Bredd: 5,47 meter
 • Djup: 2,35 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 66,94 registerton
  • 1894: 60,98 registerton
  • 1928: 54,99 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1893
Fartyget byggs på Södra Garns skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Johan August Svensson för ett partrederi i Frölunda med skepparen Johan Patrik Johansson som huvudredare. Namn Albatross och hemort Frölunda.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 4/7 1893.

1900-03-19
Då tidigare huvudredaren avlidit utses änkan Augusta Fredrika Johansson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1900-09-10
Huvudredaren säljer sina andelar i fartyget och skepparen Karl Anton Belin utses till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1901-03-05
Ett partrederi i Skillinge med kapten Nils Petter Thorsson som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Skillinge.

1916-11-30
Skepparen Karl Efraim Johansson i Figeholm är för 14.000 kronor nu ny ensam ägare och huvudredare. Hemort blir Figeholm.

1923-04-10
Fartyget byter återigen ägare, denna gång är ett partrederi i Kråkelund med lotsförmannen Johan Valdemar Sjödoff som huvudredare nya ägare. Fartygets pris var 7.000 kronor och hemorten blir Kråkelund.

1928-09-22
Nu köps fartyget på en offentlig auktion för 900 kronor av ett partrederi i Påskallavik med fiskaren Gustaf Georg Esaias Olsson som huvudredare. Rederiet låter Saltviks Varv rigga om fartyget till galeas. Förmodligen är det samma varv som reparerar och installerar en hjälpmotor på 40 hk av märket Eureka i fartyget. Fartyget mäts om till 54,99 registerton och namnet ändras till Vilma samt får Påskallavik som hemmahamn.

1937-03-25
Ett partrederi i Öregrund köper nu fartyget för 17.500 kronor och till huvudredare utses köpmannen Oskar Fredrik Leufstadius. Ny hemort blir Öregrund.

1952-06-27
Ett nytt partrederi Öregrund blir för 17.000 kronor nya ägare till fartyget. Som huvudredare utses skepparen Hans Robert Karlsson i Öregrund. Hemort fortfarande Öregrund.

1959-08-28
Ägaren meddelar kommerskollegium om att fartyget delvis huggits upp och att skrovet har sjunkit varför det skall utgå ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat