Hoppet, HGSC

Basfakta:
 • Svensk signal: HGSC
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 76,6 fot
 • Bredd: 20 fot
 • Djupgående: 8,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1856-05: 46,06 svåra läster
  • 1856-08: 44,44 svåra läster
  • 1873: 26 nyläster eller 83,02 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1852
Byggd i Ijå socken i Finland som öppen båt.

1855
Förbyggdes i Uleåborg i Finland till däckat skonertriggat fartyg.

1856-06-27
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Haparanda med handlaren Erik Magnus Edlund som huvudredare. Hemort Haparanda.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1861-06-25
Den i Borgholm bosatte handlaren Sven August Olsson köper ensam fartyget för 5000 Rd Rmt och blir huvudredare. Ny hemort blir Borgholm.

1865-05-26
Handlaren Sven Peter Forsberg i Valdemarsvik blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget. Ny hemmahamn blir Valdemarsvik.

1869-04-06
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Hemort och huvudredare som tidigare.

1872-04-02
Skepparen Johan Peter Petersson i Ringarum blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget. Ingen ändring av hemmahamn.

1873-04-21
Ett partrederi i Oskarshamn med sjökaptenen Johan Erik Hagström köper fartyget för 3000 Rd Rmt. Ny hemmahamn blir Oskarshamn.

1875-10-24
Under resa från Köpenhamn mot Oskarshamn i barlast strandade fartyget utanför Nexö på Bornholm och blev totalt vrak. Besättningen och 2 passagerare räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev