Thor, HRTL, 832

Basfakta:
 • Svensk signal: HRTL
 • Svenskt reg. nr: 832
 • Längd: 100,13 fot (30,21 meter)
 • Bredd: 24,84 fot (6,77 meter)
 • Djupgående: 10,20 fot (3,00 meter)
 • Dräktighet:
  • 1864: 82,77 svåra läster eller 47,68 nyläster
  • 1872: 47 nyläster
  • 1876: 140,88 ton
  • 1878: 149,40 ton
  • 1880: 144,92 registerton
  • 1895: 135,91 registerton
  • 1905: 132,82 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1864
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi i Oskarshamn med två deltagare och med handlaren Per Deurell som huvudredare. Fartyget hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 29/8 1864.

1866-03-07
Ett partrederi med nio deltagare köper fartyget för 27.000 Rdr och som huvudredare tillträder skepparen Johannes Göransson i Råå. Fartygets nya hemort blir Råå.

1884-03-18
Efter att förre huvudredaren avlidit utses skepparen P. Hansson till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1894-01-19
Till ny huvudredare för fartyget har man utsett skepparen Jöns Peter Olsson i Råå. Inga övriga ändringar.

1899-07-07
Huvudredare meddelar kommerskollegium, att då fartyget var på resa från Salsåker mot Aarhus med trälast sprang fartyget läck i öppen sjö och att det under ett försök till assistans från ångfartyget Drott från Gävle påseglats av ångaren med svåra skador som följd. Fartyget bogserades till Stockholm av Drott där det besiktigades och blev kondemnerat.

1899-08-29
Ett partrederi med tio deltagare i Vätö köper fartyget och efter reparation på Furusunds Slip besiktigas och återinförs fartyget i fartygsregistret. Huvudredare blir hemmansägaren Mathias Jansson i Håknäs. Fartygets nya hemort blir Vätö.

1901-12-06
Rederiet valde till ny huvudredare skepparen Johan Seth Jansson i Håknäs efter det att den tidigare huvudredaren avlidit. Inga övriga ändringar. (Efter detta datum saknas information i Nationalitets och registreringscertifikatet.)

1905-06
Sveriges skeppslista anger att fartyget fortfarande hör hemma i Vätö men nu med en huvudredare vid namn A. P. Mattson.
(Perioden från 1901 till 1905 saknas i Sveriges skeppslista.)

1908
Nu anges J. S. Jansson, vilket borde vara den tidigare huvudredaren Johan Seth Jansson i Håknäs, som är huvudredare.

1917
Samma hemmahamn och huvudredare, men i 1919 års skeppslista saknas fartyget varför man kan anta att det förmodligen slopats.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista.