Erik, -, 130

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: 130
 • Längd: 53,9 fot
 • Bredd: 16,5 fot
 • Djupgående: 5,65 fot
 • Dräktighet:
  • 1850: 10,54 svåra läster
  • 1866: 10 nyläster eller 33,82 registerton
  • 1881: 32,15 registerton
 • Riggning/typ: slup/galeas
Historik:

1849
Byggd på hemmanet Skällenäs i Söderåkra av byggmästaren Olof Olsson för handlaren Erik Peter Kastman i Bergkvara. Då Kastman var ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Bergkvara.
Första fribrev utfärdat 13/6 1853.

1859-04-26
Ett partrederi med hemmansägaren Ola Persson i Vittskövle i Blekinge som huvudredare blir fartygets nya ägare vars hemort troligen blir Karlshamn.

1867-08-23
Lanthandlaren i Dalköpinge, Hans Persson, blir huvudredare i det partrederi som nu är nya ägare. Fartygets hemort blir Trelleborg.

1878
Fartyget förbyggs i Ekenäs i Kalmar län av skeppsbyggmästaren O. Petersson för skepparen Karl Karlsson i Grönhögen på Öland. Han uppges vara ägare och/eller huvudredare. Information saknas om när fartyget köptes.
17/3 1882 utfärdas ett nytt fribrev där det anges att Karl Karlsson är huvudredare i det partrederi som äger fartyget vars hemort är Grönhögen.

1892-04-23
Ett partrederi i Timmernabben köper fartyget och utser sjömannen Carl Otto Bergström till huvudredare. Ny hemort blir Timmernabben.

1897-04-15
Efter att fartyget riggats om till galeas utfärdas ett ny Certifikat vid datum ovan. Inga andra ändringar.

1899-03-14
Skepparen Johan Alfred Hagman i Elgerum, Mönsterås köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Mönsterås.

1899-10-14
Fartyget strandade vid Sandhammaren och slogs fullständigt sönder då det var på väg från Simrishamn mot Kåseberga.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat