Jenny, HJDS/SIZO, 1419

Bild från Kalmar Läns Museum.
Basfakta:
 • Svensk signal: HJDS/SIZO
 • Svenskt reg. nr.: 1419
 • Längd: 70,4 fot
 • Bredd: 20,8 fot
 • Djup: 7,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1866: 21 nyläster eller 68,28 registerton
  • 1877: 64,72 registerton
  • 1884: 64,72 registerton
  • 1900: 64,66 registerton
  • 1926: 57,77 registerton
  • 1960: 60,44 registerton
 • Riggning/typ: slup/skonare
Historik:

1852
Byggd på Långholmsvarvet i Stockholm som slup.
Historik fram till 1872 är ej känd då det saknar fribrev.

1872-08-02
Ett partrederi i Arboga köper fartyget och till huvudredare utses handlaren Albert Ferdinand Dufberg. Hemort Arboga. Rederiet låter förbygga fartyget på Hjälmare Docka av skeppsbyggmästaren C. J. Stenström.

1877
Efter att fartyget havererat 1877 i Mälaren så köps det av Stockholms Transport AB på auktion som vrak och köparna reparerar det till full sjövärdighet på eget varv.

1877-09-22
Ett partrederi i Lilla Saltvik, Döderhult med lantbrukaren Karl Emil Andreas Wijkström som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Lilla Saltvik, Döderhult.

1886-09-25
Skepparen Nils Peter August Andersson i Högskulla. Misterhult är fartygets nye huvudredare då ett partrederi blir nya ägare. Ny hemort Högskulla.
Fribrev utfärdat 6/6 1890.

1892-05-04
Hemmansägaren Sven Svensson i Rotvik, Döderhult blir huvudredare i ett partrederi i Lilla Saltvik som nu köper fartyget. Hemort Lilla Saltvik.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 28/7 1894.

1898-06-03
Efter förändringar i rederiet så utses skepparen Otto Svensson i Lilla Saltvik till fartygets nye huvudredare. Fartyget riggas om till skonare. Ingen ändring av hemort.

1900-11-06
Rederiet låter N. Nilsson förbygga fartyget i Lilla Saltvik. Ingen ändring av huvudredare eller hemort. Nytt certifikat vid datum ovan.
Nya mått:

 • Längd: 21,03 meter
 • Bredd: 6,51 meter
 • Djup: 2,32 meter

1916-05-10
Skepparen Per Johan Nilsson i Lilla Saltvik köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemorten Lilla Saltvik ändras ej.

1926-05-26
Ägaren utrustar fartyget med en hjälpmotor på 28 hk och ändrar hemorten till Saltvik.

1938-02-07
Skepparen Nils Otto Elias Nilsson blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget vars hemort åter blir Lilla Saltvik

Bild från Sjöhistoriska museet.

1961-06-01
Efter att fartyget varit upplagt sedan 1959 så säljs det som lustfartyg till Seth Olof Lindqvist i Stockholm, viket blir fartygets hemort.

1963-04-23
Fartyget, nu lustfartyg, köps av ett partrederi i Stockholm med Carl Oskar Fredrik Notling som huvudredare. Stockholm fortfarande hemort.

1964-03-23
Ingenjör Karl Nerg i Stockholm blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget. Ingen ändring av hemort.

1968-09-16
Fartyget avförs från registret då det har förstörts genom sjunkning i närheten av Blackeberg i Stockholm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat