Maria Fredrika

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 57,30 fot
 • Bredd: 20,35 fot
 • Djup: 8,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1838: 14,76 svåra läster
  • 1841: 32,52 svåra läster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1838?
Byggd troligen 1838 i Frötuna Socken i Uppland av okänd skeppsbyggmästare som öppen båt riggad som slup och under namnet Nordstjernan.
Fribrev saknas.

1841
Förbyggd i Stångehamn i Döderhult av skeppsbyggmästaren Jonas Westerström för handlaren S. P. Lagerhamn i Döderhultsvik. Som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 12/5 1842 med fartygsnamnet Marie Fredrique. trots att bilbrev för förbyggnaden angett namnet Maria Fredrika.

1847-03-29
Med fartygsnamnet Maria Fredrika köper Kofferdiskepparen Frans Hamberg i Pataholm ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort Pataholm.

1848-10-13
Fartyget strandade i svår tjocka och blev vrak vid Sandhammaren under resa från Flensburg mot hemorten Pataholm. Auktion på vraket hölls vid vrakplatsen den 24/10 och på bärgade inventarier i Mönsterås den 25/11.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1848-10-14 och 1848-11-15
 3. Skånska Telegrafen 1848-10-18