Niord, HBVK, 605

Basfakta:
 • Svensk signal: HBVK
 • Svenskt reg. nr.: 605
 • Längd: 67 fot
 • Bredd: 20,5 fot
 • Djup: 7,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 18,5 nyläster eller 61,55 registerton
  • 1879: 55 ton
  • 1882: 53,32 registerton
  • 1894: 49,31 registerton
 • Riggning/typ: jakt / skonare
Historik:

1858
Byggd på G. A. Wikströms varv i Jämtön, Råneå av varvsägaren G. A. Wikström som öppen klinkbyggd jakt till sig själv. Fribrev finns ej.

1868-05-09
Fartyget förbyggs och riggas som skonare i Skellefteå av skeppsbyggmästaren Nils Åström för ett partrederi i Skellefteå med hemmansägaren Lars August Lindgren i Furunäs som huvudredare. Fartygets hemort Skellefteå.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1872-06-14
Ett partrederi på Blidö är nya ägare till fartyget och som huvudredare utses skepparen Johan Erik Jansson från Blidö. Fartygets nya hemort blir Blidö.

1885 ?
Datum för försäljning av fartyget saknas. Men tidigare ägaren anger i en skrivelse från december 1889 att man antog att fartyget blivit slopat 1885.
Trolig ägare P. J. Johansson i Ström. (se nedan) Även här saknas fribrev.

1893-07-04
Skepparen Nils Peter August Andersson i Höganäs, Misterhult köper fartyget, liggande i Ålsviks hamn, av Betty Matilda Johansson genom fullmakt för den ovan nämnde P. J. Johansson för 1300 kronor.
Fartygets nya hemmahamn blir Höganäs, Misterhult.

1894-10-26
Efter ny mätning av fartyget till 49,31 ton tar ägaren ut nytt Certifikat.
Inga ändringar i övrigt

1905
Enligt meddelande från ägaren till Kommerskollegium så avriggades fartyget 1905 och blev upplagt på Holmen, Högskulla, Misterhult.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat