Arvid, HJMG, 1024

Basfakta:
 • Svensk signal: HJMG
 • Svenskt reg. nr: 1024
 • Längd: 103,3 fot (31,38 meter)
 • Bredd: 25,3 fot (7,08 meter)
 • Djupgående: 11,8 fot (3,47 meter)
 • Dräktighet:
  • 1872: 62 nyläster eller 186,85 registerton
  • 1887: 200,40 registerton
  • 1895: 187,80 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1872
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Pettersson för partrederi med fjorton deltagare i Viken vilket även blev fartygets hemort. Huvudredare sjökapten Tufve Petersson i Viken.
Första fribrev utfärdat 9/11 1872.

1888-03-31
Fartyget köps av ett partrederi i Arild med åtta deltagare och med sjökapten Jöns Christiansson, Arildsläge som huvudredare. Fartyget hemort blir nu Arild.

1894-03-06
Fartyget hemort anges till Arildsläge. I övrigt inga ändringar.

1907-12-23
Efter förändringar i partrederiet utses kaptenen Albert Petterson till huvudredare.

1909-03-30
Fartyget köps av ett i partrederi med sju deltagare i Råå med skeppsmäklaren Anders Petter Horndal som huvudredare. Hemmahamn blir Råå.

1916-03-31
Fabriksidkaren Alfred Österlund köper fartyget, blir ensam ägare och huvudredare. Fartygets hemort blir Malmö.

1919-04-02
Fartyget köpes nu för 31.500 kronor av ett partrederi med femtiotre deltagare på Blidö med sjökaptenen Carl Johan Titus Österman i Gransäter, Blidö som huvudredare. Fartygets hemort Blidö.

1925-12-28
Rederiet på Blidö avriggar fartyget och säljer skrovet som pråm till J. E. Karlsson i Stäket, Roslagsbro för 375 kronor.

1932-09-26
I ett meddelande från landsfiskalen i Vätö distrikt till kommerskollegium anges att: “pråmen Arvid såldes 4 maj 1931 för 110 kronor av Viktor Janssons konkursbo till skrothandlaren Hugo Jansson i Dyvik och att kvarvarande del av pråmen ligger sjunken såsom vrak vid Stäket i Roslagsbro socken sedan minst 2 år tillbaka.
I och med detta avfördes fartyget ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Barometern 1872-10-14