Carolina, HPGM

Bild ur Kalmar läns museums arkiv.
Basfakta:
 • Svensk signal: HPGM
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 108,15 fot
 • Bredd: 30,65 fot
 • Djup: 13,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1862: 152 svåra läster
  • 1869: 95 nyläster
  • 1876: 312,53 ton
  • 1884: 310,44 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1843
Byggd i Nyborg i Danmark.

1862-02-26
Under tysk flagg och med namnet Elise, hemmahörande i Hamburg och liggande i Bristol, inköpt till Sverige av sjökaptenen Carl Ludvig Ferdinand Norelius i Härnösand för 590 pund sterling. Norelius var ensam ägare och huvudredare. Hemort Härnösand.
Interimsfribrev utfärdat 26/2 1862 och ordinarie fribrev 29/7 1862.

1863-08-14
Fartyget köps ensam av sjökaptenen Erik Ulander i Härnösand för 22.500 riksdaler riksmynt. Som ensam ägare blir Ulander även huvudredare. Hemort Härnösand kvarstår.

1869-05-12
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi i Härnösand. Ingen ändring av huvudredare eller hemort .

1878-05-02
Efter förändringar i rederiet utses sjökaptenen Abraham Nätterqvist till ny huvudredare. Härnösand fortsatt hemort för fartyget.

1880-04-22
Ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Gustaf Reinhold Brandting som huvudredare blir nya ägare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1882-10-31
Efter ändringar i rederiet utses handlaren August Herman Emanuel Hansson i Oskarshamn till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1885-04-30
I samband med ägarjusteringar utser rederiet doktorn Bernhard Ludvig Bermann i Oskarshamn till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1885-10-17
Strandade på Rödhällsbådan i Lövstabukten söder om Skutskär under resa Skutskär – Hartlepool med en last av trä. Besättningen räddades men fartyget blev vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamnstidningen 1885-10-22