Erland, HNVG, –

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv. (Beskuret)
Basfakta:
  • Svensk Signal: HNVG
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 103,55 fot
  • Bredd: 22,90 fot
  • Djupgående: 10,95 fot
  • Dräktighet: 165,57 ton
  • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1877
Fartyget byggs på Högskulla varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Carl Thorén för lantbrukaren Erland Högvall och hans omyndiga barn, dvs ett partrederi, i Högskulla. Han blev fartygets huvudredare, hemort blev Figeholm.
Första fribrev utfärdat 19/7 1877.

1878-02-02
Fartyget köps av ett partrederi, där även de tidigare ägarna ingick, i Simrishamn med med grosshandlaren Johan Daniel Björkegren som huvudredare och hemort i Simrishamn.

1886-04-13
Under resa från Åhus mot Simrishamn i barlast grundstötte fartyget strax utanför Simrishamns norra hamnarm. Vid besiktning av dykare konstaterades att fartyget var så skadat att det blev vrak. Besättningen räddades iland med livräddningskorg.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Sveriges skeppslista
  3. Aftonbladet 14/4 1886