Erland, HNVG

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv. (Beskuret)
Basfakta:
 • Svensk Signal: HNVG
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 103,55 fot
 • Bredd: 22,90 fot
 • Djupgående: 10,95 fot
 • Dräktighet:
  • 1877: 165,57 ton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1877
Fartyget byggs på Högskulla varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Carl Thorén för lantbrukaren Erland Högvall och hans omyndiga barn, dvs ett partrederi, i Högskulla. Han blev fartygets huvudredare, hemort blev Figeholm.
Första fribrev utfärdat 19/7 1877.

1878-02-02
Fartyget köps av ett partrederi, där även de tidigare ägarna ingick, i Simrishamn med med grosshandlaren Johan Daniel Björkegren som huvudredare och hemort i Simrishamn.

1886-04-13
Under resa från Åhus mot Simrishamn i barlast grundstötte fartyget strax utanför Simrishamns norra hamnarm. Vid besiktning av dykare konstaterades att fartyget var så skadat att det blev vrak. Besättningen räddades iland med livräddningskorg.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Aftonbladet 14/4 1886