Elise, HDRP, 468

Basfakta:
 • Svensk signal: HDRP
 • Svenskt reg. nr.: 468
 • Längd: 90,92 fot
 • Bredd: 24,25 fot
 • Djup: 10,58 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 74,66 svåra läster
  • 1860: 72,35 svåra läster
  • 1866: 44 nyläster eller 137,07 registerton
  • 1881: 147,10 registerton
  • 1883: 151,08 ton
  • 1892: 157,71 ton
  • 1895: 143,35 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd i Påskallavik av skeppsbyggmästaren F. A. Thorén för ett partrederi i Kalmar med handlaren Johan August Kreuger i Kalmar som huvudredare. Hemort troligen Kalmar.
Första fribrev utfärdat 8/9 1856.

1858-08-27
Efter ändringar i rederiet utses konsuln Per Edvard Kreuger i Kalmar till ny huvudredare. Hemort Kalmar.

1861-11-26
Återigen ändringar i rederiet medför att som ny huvudredare utsågs konsuln Carl Hasselqvist i Kalmar. Hemort som tidigare.

1870-03-22
Ett partrederi i Fiskebäckskil med sjökaptenen Johannes Henriksson Gren som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort Fiskebäckskil.

1883-05-16
Rederiet låter skeppsbyggmästaren J. A. Svensson förbygga fartyget på Garns skeppsvarv. I övrigt inga ändringar. Nytt fribrev vid datum ovan.

1893-04-15
Rederiet utser sjökaptenen Henrik Magnus Gren i Fiskebäckskil till ny huvudredare. Inga ytterligare ändringar.

1904-01-09
Rederiet meddelar Kommerskollegium att fartyget som avseglade från Middlesbrough 6/9 1903 med en last av salt för Åhus har efter detta ej hörts av och har då med största sannolikhet förlorats med man och allt i Nordsjön.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Göteborgs Aftonblad 1903-10-22