Gustaf, HDBQ, 1226

Basfakta:
 • Svensk signal: HDBQ
 • Svenskt reg. nr: 1226
 • Längd: 63,8 fot (19,52 meter)
 • Bredd: 24,2 fot (6,83 meter)
 • Djupgående: 6,9 fot (2,14 meter)
 • Dräktighet:
  • 1869: 24 nyläster eller 76,86 registerton
  • 1877: 58,36 ton
  • 1894: 52,89 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1869
Byggs på Carl Thoréns varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handlaren Johan Gustaf Engström i Oskarshamn som då blev fartygets huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 5/5 1896

1894-04-17
Fartyget köps för 2.000 kronor av ett partrederi med tre deltagare med kronolänsman Josef Valentin Malmberg som delägare och huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1903-04-14
Josef Valentin Malmberg köper resterande två andelar i fartyget för totalt 1.996,81 kronor och blir då ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen förändring av hemort.

1910-09-29
Skepparen Ernst Birger Rosendahl i Saltvik köper ensam fartyget, blir huvudredare och hemort anges till Saltvik.

1930-04-15
På auktion köper sjömannen Jonas Nilsson fartyget för 175 kronor. 19/9 1931 intygas av kvartersmannen på Saltviks slip, Emil Johansson att fartyget huggits upp på våren 1931.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista.
 3. Boken “Sjöfolk och Kustbor” ISBN 91-630-0546-8