Marie, JBRN, 604

Basfakta:
 • Tysk signal: JNBF
 • Tyskt reg. nr.: 924
 • Svensk signal: JBRN
 • Svenskt reg. nr.: 604
 • Längd: 34,09 meter
 • Bredd: 7,58 meter
 • Djup: 4,33 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 301,59 registerton
  • 1895: 297,81 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1867
Byggd i Stralsund.

1893-04-07
Fartyget köps in till Sverige från Stettin för 10000 mark av ett partrederi i Kalmar med vice konsuln Carl Oskar Söderberg som huvudredare. Namnet Marie bibehålles. Fartygets hemort blir Kalmar.
Interimsfribrev utfärdat vid datum ovan och Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 30/6 1893.

1899-03-07
Efter ändringar i rederiet så utses ångbåtskommissionären Johan August Johansson i Kalmar till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1901-03-18
Ett partrederi i Misterhult blir fartygets nya ägare och som huvudredare utses hemmansägaren Carl Johan Karlsson i Stora Basthult, Misterhult. Fartygets nya hemort blir Misterhult.

1903-11-20
Fartyget säljs för 3700 kronor till skepparen E Söderlund i Mariehamn på Åland. I och med försäljningen så avregistreras fartyget ur svenskt register. Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.