Gerson

Basfakta:
 • Dansk signal: NCTS
 • Svensk signal: JGTN
 • Svenskt reg. nr: 3007
 • Längd: 114,10 fot (35,25 meter)
 • Bredd: 29,15 fot (8,65 meter)
 • Djupgående: 16,7 fot (5,13 meter)
 • Dräktighet:
  • 1851: 187,75 svåra läster
  • 1897: 357,93 registerton.
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1851
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelshuset Moses & Son G. Melchior i Köpenhamn. Fartyget erhöll namnet “Gerson“.
Bilbrev utfärdat 16/10 1851 och mätbrev 26/9 1851.

1888
Ägare/redare Harald Fischer & H. Rasmussen i Korsör. Fartyget namnändrat till “Dagmar“.

1896-09-30
Inköpt till Sverige, hemmahörande i Korsör och liggande i Ny Karleby, för 7.000 kronor av sjökapten Lars Erik Nilsson i Råå som är ensam ägare och huvudredare. Hemort Råå. Fartygsnamnet “Dagmar” bibehölls. Tidpunkt avser interimsfribrev utfärdat av konsulatet i Helsingfors.
Ordinarie Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 13/4 1897.

1903-09-22
Fartyget köps för 5.050 kronor av handlaren Johan Bernhard Söderman i Kolsvik på Blidö köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Hy hemort blir Blidö.

1905-05-24
Efter att tidigare ägare avlidit köps fartyget av ett partrederi och till huvudredare väljs bokhållaren Carl Fredrik Westerman. Hemort fortfarande Blidö.

1910-12-21
I ett meddelande till Kommerskollegium anges att fartyget blivit avriggat och ombyggd till pråm på Furusunds slip och att pråmen numera ägs av en grosshandlare J. Andersson. Fartyget utgår därmed ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Danmarks skibsliste
 3. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 4. Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mät- och bilbrev
 5. http://www.jmarcussen.dk