Ellida, JHNK, 3173

Basfakta:
 • Dansk signal: NJWT
 • Svensk signal: JHNK
 • Svenskt reg. nr.: 3173
 • Längd: 24,31 meter
 • Bredd: 6,25 meter
 • Djup: 2,70 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 82,02 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd i Skibshusene vid Odense av skeppsbyggmästaren H. L. Hansen riggad som jakt. 1866 byggdes fartyget om och förlängdes samt omriggades till skonare av samma skeppsbyggmästare och på samma ort.

1871
Fartyget ägs/redas av H. T. Helvig i Odense.

1883
H. Hansen i Svendborg är nu ägare/redare för fartyget.

1898-04-12
Fartyget köps in till Sverige från ägarna i Svendborg för 5.500 kronor av ett partrederi i Brantevik med lantbrukaren Mårten Persson i Gislöv som huvudredare. Fartygets hemort Brantevik.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1900-03-21
Ett partrederi i Mönsterås blir nya ägare till fartyget och som huvudredare utses handlaren Carl Aron Cedergren. Fartygets hemort blir Mönsterås.

1903-09-??
I stark dimma och nära Gedser kolliderade Ellida med den finska skonaren Freija och blev totalt vrak. Besättningen räddades av Freija och fördes iland i Travemünde 18/9. Kondemnerad i Lübeck

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1903-09-23
 3. Danmarks skibslister
 4. https://vragwiki.dk