Ador, JBHV, 271

Bild från Kalmar Läns Museum.
Basfakta:
 • Tysk signal: IMVF
 • Svensk signal: JBHV
 • Svenskt reg. nr.: 271
 • Längd: 27,08 meter
 • Bredd: 6,55 meter
 • Djup: 3,24 meter
 • Dräktighet:
  • 1892: 143,75 registerton
  • 1895: 129,64 registerton
 • Riggning/typ: Skonare
Historik:

1855
Byggd i Aalborg, Danmark och 1883 förbyggd på okänt varv. 1891 genomfördes för en stor reparation för 2.000 mark, okänt var i Tyskland den ägde rum.

Under tysk flagg med namnet August Zäncker.

Det finns obekräftade uppgifter på ett en svensk besättning redan 1890 seglade med fartyget. Det finns inget i den svenska certifikatet eller i Oskarshamns sjömanshus mönstringsliggare som styrker detta.

1892-07-28
Inköpt till Sverige från Stettin liggande i Danzig av ett partrederi med skepparen Carl August Carlsson i Höganäs, Misterhult som huvudredare. Namnändrades till Ador. Priset för fartyget var 3.600 Mark och det fick Misterhult som hemort.

1893-07-12
Handlaren Karl Peter Hasselgren i Figeholm köper fartyget på offentlig auktion i Oskarshamn för 2.750 kronor och han blir ensam ägare och huvudredare. Hemort blir Figeholm.

1896-04-15 skedde en tragisk olycka i fartyget då det låg lastat och färdigt för avsegling på redden i Figeholm då befälhavaren på morgonen hittade fyra besättningsmän avlidna av kolosförgiftning vilket hade skett under den gångna natten.

1904-06-21
Ett partrederi i Oskarshamn köper 9/10-delar av fartyget och blir nya ägare. Som huvudredare utsågs kassören Josef Fredrik Åberg i Oskarshamn. Ny hemort Oskarshamn.

1908-05-04
Skepparen Karl Emil Theodor Holmgren i Oskarshamn köper ensam fartyget för 2.200 kronor och blir med detta även huvudredare. Hemort kvarstår.

1908-05-25
Under resa från Mönsterås mot Fredrikshamn med trälast och i väntan på lotsbåt från Kalmar 16/5 gick fartyget på Middelgrundet och blev läck. Bogserades till Kalmar där det kondemnerades 25/5 efter besiktning.
I två år hade ägaren Ador som fiskmagasin i Kalmar med sålde därefter fartyget till Borgholms hamn där det fylldes med sten och sänktes som vågbrytare.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1908-05-30 och 1937-06-23
 3. Dagens Nyheter 1896-04-17