Wedina, HLCB, 793

Basfakta:
 • Svensk signal: HLCB
 • Svenskt reg. nr.: 793
 • Längd: 58,9 fot
 • Bredd: 21,1 fot
 • Djup: 2,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1846: 33,6 svåra läster
  • 1856: 35,06 svåra läster
  • 1861: 37,73 svåra läster
  • 1866: 23,5 nyläster eller 75,76 registerton
  • 1885: 67,14 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1839
Byggd på Vätö som jakt av okänd skeppsbyggmästaren för ett partrederi i Överlöpe på Vätö. Huvudredare ej angiven. Överlöpe blev troligen fartygets hemort.
Inget fribrev utfärdat.

1846-07-10
Fartyget köps av handlaren Pehr Hårdh i Ronneby och som ensam ägare blev han även huvudredare. Fartyget förbyggdes i Ronneby under året av skeppsbyggmästaren S. Svensson och riggades om till skonare. Hemort Ronneby.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.
Nya mått:

 • Längd: 63,8 fot
 • Bredd: 21,9 fot
 • Djupgående: 9 fot

1860-08-14
Den i Malmö bosatt handlaren Frans Henrik Kockum köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort Malmö.

1862-01-08
Ägaren låter 1861 förbygga fartyget, även denna gång i Ronneby, nu av skeppsbyggmästaren G. Montelius. Inga ändringar av huvudredare eller hemort.
Nya mått:

 • Längd: 65,17 fot
 • Bredd: 22,62 fot
 • Djupgående: 10,14 fot

1874-02-26
Skepparen Per Reinhold Svensson i Raus blir ny huvudredare i ett partrederi som köper fartyget. Ny hemort blir Råå.

1876-09-08
Handlaren Fredrik Johansson köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 9/12 1894.

1897-11-15
Strandade och blev vrak vid Albue Triller i närheten av Nakskov under resa Oskarshamn – Apenrade med en last av bräder. Besättningen räddades. Vraket såldes på auktion.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1897-11-20