Skellefteå, HKVT

Bild från Sjöhistoriska Museet. Erkännande-DelaLika (CC BY-SA)
Här under namnet Axel.
Basfakta:
  • Svensk signal: HKVT
  • Svenskt reg. nr. : –
  • Längd: 89,65 fot
  • Bredd: 25,40 fot
  • Djupgående: 12,50 fot
  • Dräktighet: 96,54 svåra läster
  • Riggning/typ: brigg
Historik:

1838
Byggd 1838 i Skellefteå socken av skeppsbyggmästaren Anders Johansson från Hortlax för hofkamreraren Nils Clausen i Skellefteå som var ensam ägare och huvudredare. Hemort förmodligen Skellefteå.
Första fribrev utfärdat 21/8 1838.

1842-03-10
Ett partrederi i Göteborg med handelsbolaget Åkermarks & Co som huvudredare har nu övertagit ägandet av fartyget. Hemort Göteborg.

1863-03-18
Fartyget köps av ett partrederi med handlaren M. L. Stranne i Smögen som huvudredare. Smögen är troligtvis fartygets hemort.

1874-02-07
Ett partrederi i Uddevalla med grosshandlaren J. N. Stranne som huvudredare är nya ägare. Hemort Uddevalla.

1878-04-30
Nya ägare i form av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Anton Rahde i Oskarshamn som huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1879-05-20
Ett nytt partrederi i Oskarshamn köper fartyget och utser målaren Nils Fredrik Pettersson i Döderhult som huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1879-09-18
Tidigare huvudredaren Nils Fredrik Pettersson i Döderhult köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1882-11-03
Fartyget köps av P. Petré i Oskarshamn för 2.500 kronor. Han låter handelsfirman Petré & Co förbygga fartyget under året på varv i Oskarshamn för 8.000 kronor. Ombyggnaden utförs av vid Thoréns varv av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén och fartyget namnändras till Axel. Därefter sälj fartyget till handlaren Carl August Ideström i Oskarshamn för 6.000 kronor. Ideström blir då även huvudredare och fartygets hemort blir Oskarshamn.

1890-03-14
Fartyget säljs för 7.700 kronor till ett partrederi i Oskarshamn med skräddaren Carl Johan Palmqvist i Oskarshamn som huvudredare. Hemort Oskarshamn

1892-02-08
Under resa från Hartlepool med saltlast mot svensk hamn havererade fartyget i svår storm på Nordsjön. Drev i haveri norrut och bogserades till Namsos i Norge där fartyget kondemnerades och såldes.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Oskarshamnstidningen 1892-02-09