Beda, JLBH/SKHR, 3558

Bild från Krister Blidsell´s samling. Fotograf okänd.
Basfakta:
 • Svensk signal: JLBH/SKHR
 • Svenskt reg. nr: 3558
 • Längd: 27,40 meter
 • Bredd: 7,30 meter
 • Djupgående: 2,72 meter
 • Dräktighet:
  • 1899: 98,32 registerton
  • 1918-03: 103,11 registerton
  • 1918-10: 99,98 registerton
  • 1921: 99,78 registerton
  • 1933: 94,38 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1899
Byggd på Carl Thoréns varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med tio deltagare i Brantevik och med skepparen Bengt Andersson i Brantevik som huvudredare. Fartygets hemort Brantevik.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 24/10 1899.

1933-04-28
Fartyget köps, nu motoriserad, för 5.000 kronor av skepparen Axel Reinhold Karlsson i Hovenäset som nu ensam äger fartyget och blir dess huvudredare. Hemort blir Hovenäset.

1938-07-20
Skepparen Gunnar Axel Harald Karlsson i Hovenäset köper fartyget för 5.500 kronor och blir ensam ägare och huvudredare. Hemort kvarstår.

1941-06-02
Då fartyget ligger till ankars för dåligt väder i Packhusbukten vid Anholt, under resa Köpenhamn – Oddesund i barlast, skedde en häftig vindkantring så att fartyget törnade på ett grund med följd botten revs upp hon sjönk och ansågs förlist. Ingen i besättningen kom till skada. Sjöförklaring vid sjörätten i Aarhus 18/6 1941.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat