Carolina, HGPT

Basfakta:
 • Svensk signal: HGPT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 66,25 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djupgående: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1848: 44,8 svåra läster
  • 1851: 43,5 svåra läster
  • 1866: 28 nyläster eller 88,15 registerton
  • 1876: 79,25 ton
  • 1884: 79,71 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1833
Troligtvis byggd under året i Wismar.

1848
Under tysk flagg, hemma i Mecklenburg, strandade fartyget vid Döderhultsvik, utdömt som vrak och därefter på auktion 28/2 köpts för 784 Riksdaler Banco av skepparen Sven Peter Lagerhamn i Döderhultsvik som lät förbygga fartyget på Stora Varvet i Döderhultsvik av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen.

1850
Fartyget köps efter förbyggnaden för 3.000 Riksdaler av Per Deurell i Döderhultsvik som blev ensam ägare och huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 20/8 1850.

1851-07-08
Ägaren försäljer del i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik och där handlaren Nils Gustaf Deurell blir huvudredare. Hemort som tidigare.

1869-02-22
Efter att tidigare huvudredaren avlidit säljer sterbhuset dennes andelar i fartyget. Ny huvudredare blir sannolikt handlaren Erland August Maurin i Oskarshamn. Hemort oförändrad.

1872-02-29
Ägandet i rederiet ändras så att till ny huvudredare utses sjökapten Johan August Törngren i Oskarshamn. Hemort Oskarshamn.

1876-03-21
Återigen ägarbyte för fartyget där man till ny huvudredare utser sjökapten Johan Erik Hagström i Oskarshamn. Hemort som tidigare.

1882-04-29
Partrederiet förändras igen och nu utses vice konsuln Adolf Lundberg till huvudredare. Hemmahamn som tidigare, Oskarshamn.

1885-03-30
Efter ägandeförändringar i rederiet utses sjömanshusombudsmannen Seth Wickberg till huvudredare. Hemort som tidigare.

1887-05-17
Rådhusvaktmästaren Carl Fredrik Jansson köper ensam fartyget och blir då huvudredare. Hemort som tidigare.

1889-06-15
Handelsfirman Adolf Lundberg & Co i Oskarshamn köper fartyget och utser vice konsuln Adolf Lundberg till huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1889-10-13
Under resa från Köpenhamn mot Oskarshamn i barlast strandade fartyget i hård storm och tjocka på sydvästra sidan av Hasselö utanför Karlskrona och blev någon dag senare totalt söderslaget av vågorna. Besättningen räddades

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Oskarshamnstidningen 19/10 1889