Freden, JBCQ, 127

Basfakta:
 • Dansk signal: NDHG
 • Svensk signal: JBCQ
 • Svenskt reg. nr.: 127
 • Längd: 20,56 meter
 • Bredd: 5,34 meter
 • Djup: 2,30 meter
 • Dräktighet:
  • 1892: 61,61 registerton
  • 1895: 57,5 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1853
Byggd på Thurö i Danmark av skeppsbyggmästaren Jörgen Hansen Kaas och 1859 förlängd och omriggad till skonare på samma ort. Förbyggd i Svendborg 1886 av S. R. Andersen.

1883
Ägd/redad av C. Jensen i Svendborg under namnet Faedres Minde.

1885
Ägd/redad av F. J. Voigt i Köpenhamn under samma namn.

1892-04-23
Inköpt till Sverige för 5.400 kronor av skepparen Henrik Håkansson i Skillinge. Han var ensam ägare och huvudredare. Hemort Skillinge.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1898-04-02
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi i Skillinge. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1901-02-14
Ett partrederi i Mönsterås med sjökapten Gustaf Oskar Bergström som huvudredare blir nya ägare. Hemort Mönsterås.

1903-05-22
Strandad och blir vrak på Rügens nordligaste udde under resa från Köpenhamn i barlast. Samtliga i besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1903-04-25
 3. Danmarks skibslister