Albert, HSBP, 368

Basfakta:
 • Svensk signal: HSBP
 • Svenskt reg. nr.: 368
 • Längd: 24,46 meter
 • Bredd: 5,76 meter
 • Djup: 3,14 meter
 • Dräktighet:
  • 1884: 114,48 registerton
  • 1888: 114,73 registerton
  • 1895: 109,49 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1866
Byggd i Anclam, Holland. Historik före försäljningen till Sverige ej känd. Tidigare namn anges till Rienko.

1884-05-23
Ett partrederi i Mönsterås köper in fartyget till Sverige och till huvudredare utses handlaren Albert Johansson i Mönsterås. Fartyget hemort blir Mönsterås.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1889-01-28
Efter förändringar i rederiet utses skepparen Nils Oscar Glifberg i Skillinge till ny huvudredare. Fartygets hemort blir Skillinge.

1893-02-27
Huvudredaren Nils Oscar Glifberg köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1897-04-06
Ett partrederi i Limhamn blir nya ägare till fartyget och till huvudredare utses sjökaptenen Petter Elias Ekberg i Limhamn. Fartygets hemort ändras till Limhamn.

1898-02-04
Handlaren Herman Emil Johnsson i Höganäs blir huvudredare i det partrederi som köper fartyget. Ny hemmahamn blir Höganäs.

1900-03-17
Fartyget sälj till ett partrederi i Nyhamn med lantbrukaren Jöns Pettersson som huvudredare. Ny hemort blir Nyhamn.

1902-03-04
Efter förändringar i rederiet utses sjömannen Janne Pettersson till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1903-10-04
Under resa från Helsingborg mot Härnösand med en last av tegel och eldfast lera sprang fartyget läck i hårt väder och sjönk. Barkskeppet Wakefield från Simrishamn räddade besättningen som ilandsattes i Sundsvall.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat