Gotland, HLJQ, 785

Basfakta:
 • Tysk signal: RBPS
 • Svensk signal: HLJQ
 • Svenskt reg. nr: 785
 • Längd: 123 fot (36,25 meter)
 • Bredd: 23,75 fot (6,98 meter)
 • Djupgående: 14,4 fot (4,19 meter)
 • Dräktighet:
  • 1874: 120 Hamburger kommerzläster
  • 1875: 272,91 ton
  • 1877: 269,42 ton
  • 1889: 270,69 registerton
  • 1894: 264,36 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1859
Byggd i Brake i Tyskland troligtvis som “Hermine“.

1874-04-24
Inköpt från Hamburg till Sverige av Visby Skeppsrederi AB i Visby med vice konsuln Carl Julius Westberg som huvudredare. Namnändrat till “Gotland” och med hemort Visby. Datum ovan anger utfärdandet av interimscertifikat. Ordinarie fribrev utfärdat 25/6 1875.

1877-09-11
Ett partrederi med nio deltagare i Visby äger nu fartyget och har till huvudredare utsett skeppsklareraren Carl Laurentius Ekman i Visby. Hemort oförändrad.

1888-08-25
Ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn köper fartyget för 6.000 kronor och rederiet utser handlaren och delägaren Carl Johan August Ideström till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1890-10-08
Nytt fribrev och certifikat utfärdat efter att det har reparerats efter haveri och omriggning till skonertskepp av skeppsbyggmästaren Carl Thorén i Oskarshamn. I övrigt inga ändringar.

1895
Fartyget lämnar Hull 13/5 1895 lastat med stenkol för Trelleborg och har efter det inte hörts av. Man antar att fartyget förolyckats med man och allt. Detta meddelar huvudredaren till Kommerskollegium 19/12 1896.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Oskarshamnstidningen 31/8 1895