Ronneby, HVLM, 619

Beskuret vykort. Fartyget ligger i Oskarshamn.
Basfakta:
 • Svensk signal: HVLM
 • Svenskt reg. nr: 619
 • Längd: 32,09 meter
 • Bredd: 5,61 meter
 • Djupgående: 2,57 meter
 • Dräktighet:
  • 1882: 133,81 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1879
Byggs på Oskarshamns Mekaniska Verkstad som nybygge nr 153 av Carl Gustaf Hasselbom för Blekinge Ångfartygs AB’s räkning. Hemort blir Karlshamn.
Något fribrev från tiden går ej att hitta.

1881
Sveriges skeppslista anger en J Elfversson som huvudredare för fartyget.

1885
Nu anges C O Olsson som huvudredare.

1891-04-20
Fartyget köps av Ångfartygs AB Norra Ångermanland i Härnösand med järnhandlaren Peter Harald Andersson som huvudredare. Fartyget namnändras till Köpmanholmen och får Härnösand som hemort.

1896-03-16
Rederiet utser grosshandlaren August Cederlund till ny verkställande direktör och huvudredare för fartyget. Beslut tas 19/9 1896 att försälja ångaren.

1896-11-09
Fartyget säljs till Rådmannen Wilhelm Husberg i Nikolaistad, nuvarande Vasa, i Finland för 45.000 kronor.
Med detta utgår fartyget ur svenskt register och vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Utställningshäftet “Där skepp byggdes”