Scandia, HCTL

Basfakta:
 • Svensk signal: HCTL
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 58,40 x fot
 • Bredd: 23,75 fot
 • Djupgående: 7,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 38,07 svåra läster
  • 1858: 42,30 svåra läster
  • 1866: 25 nyläster eller 78,53 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1850
Byggd med namnet Norrland i Bjärtrå av skeppsbyggmästaren Israel Lindberg för ett partrederi. Någon huvudredare eller hemort har ej hittats då det ej finns fribrev från tiden.

1855-11-08
Fartyget köps av ett partrederi i Misterhult med skepparen Sven Anders Svensson som huvudredare. Hemort Misterhult.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1856-04-01
Ett partrederi i Döderhultsvik med handlaren Isak Fredrik Widegren som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Döderhultsvik/Oskarshamn.

1858-07-16
Förre huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Han låter skeppsbyggmästaren A. Blomqvist förbygga fartyget på varv i Oskarshamn och namnändrar det till Scandia. Hemort som tidigare.

1869-03-04
Den i Timmernabben bosatte skepparen Sven Peter Petersson köper ensam fartyget för 4500 Rd Rmt och blir då även huvudredare. Fartygets nya hemort blir Timmernabben.

1869-07-08
Under resa från Söderhamn mot Randers med bräder strandade fartyget på kalkgrundet vid Grenå. Besättningen räddades men fartyget blev troligen vrak

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1869-06-19