Carolina, HKND

Basfakta:
 • Svensk signal: HKND
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 54,65 fot
 • Bredd: 18,6 fot
 • Djupgående: 6,54 fot
 • Dräktighet:
  • 1871: 12 nyläster eller 40,75 registerton
  • 1873: 18,5 nyläster eller 61,3 registerton
 • Riggning/typ: slup/skonare
Historik:

1871
Byggd i Stora Laxemar, Misterhult av skeppsbyggmästaren M. Pettersson för skepparen Per Emil Pettersson i Stora Laxemar och som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Stora Laxemar.
Första fribrev utfärdat 10/5 1871.

1873-07-30
Skepparen Magnus Petersson köper ensam fartyget samt blir huvudredare. Han låter förbygga det i Stora Laxemar och riggar om det till skonare. Hemort som tidigare.
Nya mått efter förbyggnad:
Längd: 68,3 fot
Bredd: 19 fot
Djup: 6,9 fot

1874
Enligt Oskarshamns sjömanshus fartygsregister, så förlorades fartyget under året vid Femern

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev.
 2. Oskarshamns Sjömanshus, Fartygsregister.