Sport, JCGK, 937

Basfakta:
 • Svensk signal: JCGK
 • Svenskt reg. nr: 937
 • Längd: 20,18 meter
 • Bredd: 6,30 meter
 • Djupgående: 2,56 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 70 37 registerton
  • 1898: 66,09 registerton
 • Riggning/typ: Galeas
Historik:

1893
Byggd på Sjötorps skeppsvarv av byggmästaren Lars Andersson för Sixten Groth’s egen räkning. Groth blev därmed huvudredare. Hemort Sjötorp.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 16/2 1894.

1894-04-24
Fartyget, nu omriggad till skonert, köps för 7.800 kronor av styrmannen Edvard Persson i Limhamn. Hans är ensam ägare och även då huvudredare. Hemort Limhamn.

1898-01-13
Reservlöjtnanten vid flottan, Anders Bengt Olsson i Helsingborg köper ensam fartyget och blir samtidigt huvudredare. Ny Hemort Helsingborg.

1900-03-23
Ett partrederi med tre deltagare i Mönsterås och med lantbrukaren Oskar Bergqvist i Gelebo, Mönsterås köper nu fartyget vars nya hemort blir Mönsterås.

1903-04-19
Fartyget strandade under en häftig storm och blev totalt vrak i Hikenhagen i närheten av Kolberg vid tyska kusten. Fartygets kapten omkom. Övriga i besättningen räddades.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerkollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Oskarshamnstidningen 1903-04-22.