Emigrant, HCLB

Basfakta:
 • Svensk signal: HCLB
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 111,3 fot
 • Bredd: 26,6 fot
 • Djupgående: 11,96 fot
 • Dräktighet:
  • 1868: 67,5 nyläster eller 202,99 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1868
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi i Oskarshamn med två deltagare. Till huvudredare valdes vice konsuln Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn. Fartyget hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 11/8 1868.

1872-12-20
Fartyget köps av ett rederi med elva deltagare i Helsingborg med lantbrukaren Knut Eskilsson som huvudredare. Fartyget nya hemort blir Helsingborg.

1873-11-??
På resa från Söderhamn mot Dünkirchen med timmer gick fartyget på grund på sandbankarna vid Helvoet utanför Rotterdam och blev vrak. Besättningen och del av lasten räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Helsingborgs Tidning 1873-11-18