Aurora, HMKG

Basfakta:
 • Svensk signal: HMKG
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 95,5 fot
 • Bredd: 23,5 fot
 • Djupgående: 9,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 75,33 svåra läster
  • 1859: 69,17 svåra läster
  • 1866: 40 nyläster eller 126,68 registerton
  • 1876: 121,99 ton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1857
Byggd på varv i Vänersborg av skeppsbyggmästaren Sven Olsson för skeppsredaren och handlaren Sven Johan Andersson i Vänersborg och som ensam ägare även blev huvudredare. Fartygets hemort Vänersborg.
Första fribrev utfärdat 3/6 1859.

1862-04-03
Ett partrederi med hemmansägaren Mattias Helgesson i Stora Sund, Uddevalla som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Hemort troligen Stora Sund.

1875-05-14
Fartyget köps nu av ett partrederi i Figeholm där lantbrukaren Erland Högvall i Högskulla blir huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1879-10-05
Strandade vid Piddub på Ösel och blev totalt vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev