Ebba, JKRC, 3486

Basfakta:
 • Svensk signal: JKRC
 • Svenskt reg. nr: 3486
 • Längd: 27,97 meter
 • Bredd: 7,30 meter
 • Djupgående: 2,76 meter
 • Dräktighet:
  • 1899: 102 registerton
  • 1913: 103,18 registerton
  • 1921: 106,25 registerton
 • Riggning/typ: Skonert
Historik:

1899
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med fjorton deltagare i Brantevik med lantbrukaren Nils Mårtensson i Simris som huvudredare. Fartygets hemort Brantevik.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 2/6 1899.

1906-02-23
Efter vissa ändringar i partrederiet utses skepparen Ture Nilsson Boman till huvudredare.

1913-01-15
Efter stora ändringar pga arvskiften och försäljningar i rederiet är det nu tjugofyra deltagare i partrederiet där skepparen Jeppa Persson från Brantevik blir huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1930-03-20
Fartyget köps för 7.500 kronor av ett partrederi med tre deltagare i Norröra, Blidö med skepparen Berndt Daniel Söderman som huvudredare. Fartyget hemort ändras till Blidö.

1931-12-15
Under ankring vid Norröra, för att senare gå till vinteruppläggningsplatsen vid Blidösund, strandade fartyget på Norröra under orkanliknande snöstorm och blev kondemnerad.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. http://www.branteviksmuseum.com