Ida, JBNP, 489

Basfakta:
 • Dansk signal: NRWC
 • Svensk signal: JBNP
 • Svenskt reg. nr: 489
 • Längd: 19,62 meter
 • Bredd: 5,53 meter
 • Djupgående: 2,72 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 67,51 registerton
  • 1894: 58,54 registerton
  • 1900: 65,91 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1858
Byggd på varv i Odense Danmark av skeppsbyggmästaren H. H. Olsen med namnet “Klinteberg” och hemmahörande i Odense.

1879
Nu hemmahörande i Faaborg under namnet “Selma“.

1882
Nu som “Immanuel” och hemmahörande i Marstal.

1893-04-21
Inköpt till Sverige av ett partrederi med tre deltagare för 4.100 kronor och med grosshandlaren Johan Daniel Björkegren som utsedd huvudredare. Namnändrad till “Ida” och ny hemort Simrishamn.

1899-02-21
Fartyget köps av ett partrederi med åtta deltagare i Oskarshamn och med handlaren Axel Julius André som huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1900-04-21
Efter förändringar i rederiet utses bryggaren Per Adolf Johannesson som ny huvudredare. Hemmahamn som tidigare.

1909-05-01
Ett nytt partrederi med tre deltagare i Oskarshamn köper fartyget för 1.000 kronor och utser Johan Peter Loman till huvudredare. Hemort kvarstår.

1912-04-01
Handlaren Karl Oskar Sandell i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1913-04-10
Fartyget förlist utanför Broddestads kalkbruk norr om Borgholm.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Oskarshamns sjömanshus, Mönstringsliggare