Karl Oskar Sandell

Personuppgifter:

Född 1872-06-30 i Släthult i Misterhults församling. Föräldrar var handlaren Karl Johan August Johansson Sandell och hans hustru Sara Kristina Svensdotter.

Flyttade med föräldrarna till Oskarshamn 1880.

Styrmansexamen 1898 och erhåller styrmansbrev nr 112/1898.

Notering i 1901 års husförhörsbok om att han vistats utomlands många år men skriven i Oskarshamn eller Döderhults församling.

Vigd 1908-04-01 i New York med Hulda Maria Amalia Söderberg, född i Follingbo, Gotland 1872-07-02.
Paret bosätter sig på nr 99d i Oskarshamn.

Etablerar 1909 tillsammans med sin far firman “C. J. Sandell & Son” och tituleras därefter som kontorist eller virkeshandlare. Efter faderns död 1912 driver han företaget vidare ensam.

Avlider 1942-04-21 bosatt på Stadsägan 147A (Alvarsberg) i Oskarshamn som f.d. virkeshandlare.

Sjömanshusregistreringar:

Inskriven vid Oskarshamns sjömanshus vid tre tillfällen.
1888 med registreringsnummer 2196 och avregistrerad 1890 på grund av rymning.
1898 med registreringsnummer 3744 och avregistrerad 1903 för bristande sjötjänst.
1926 med registreringsnummer 90 och avregistrerad 1935 för bristande sjötjänst.

Första hittills funna mönstringar vid Oskarshamns sjömanshus är 1888 som jungman på skonaren Willi och där den sista är från 1926, då som 1:e styrman på ångfartyget Mercur.

En detaljerad lista över hittade mönstringar kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1912-13IdaSkonareOskarshamn
1913EllidaJaktOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista
  3. Kyrkoarkiv
  4. Oskarshamns sjömanshus
  5. Länsstyrelsen i Kalmar län, Handelsregister