Ellida, -, 948

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: 948
 • Längd: 49,40 fot
 • Bredd: 17 fot
 • Djupgående: 6,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1850: 14,91 svåra läster
  • 1854: 15,7 svåra läster
  • 1863: 10 nyläster
  • 1889: 32,39 registerton
  • 1900: 26,78 registerton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

1850
Byggd i Karlshamn av skeppsbyggmästaren O. Bengtsson för ett partrederi i Kivik med skepparen Håkan Beckman som huvudredare. Hemort Kivik.
Första fribrev utfärdat 6/9 1850.

Sveriges skeppslista för 1879 anger att huvudredaren är P. Jonsson i Simrishamn för att 1887 ange samme man men nu i Kivik.
Detta saknas helt i de fribrev som finns definierade för fartyget.

1894-02-16
Ett partrederi i Kivik med skepparen Per Jonsson som huvudredare är enligt det Nationalitets- och registreringscertifikat som utgavs vid datum ovan fartygets nya ägare. Hemort Kivik.
Se not ovan.

1904-08-12
Skepparen Sven Wilhelm Jakobsson i Oskarshamn är huvudredare i det partrederi som köper fartyget. Hemort blir Oskarshamn.

1906-01-08
Fartyget säljs för 1800 kronor till Slite Kalkverks AB på Gotland. Huvudredare ej angiven. Fartyget nya hemort blev Slite.

1912-10-25
300 kronor kostar fartyget då det säljs till lotsförmannen Nils Karl Arvid Friberg i Visby och som ensam ägare även blev huvudredare. Hemort Visby.

1913-10-23
Efter det att 30/1 sprungit läck i Kalmarsund, bogserats in till Oskarshamn och kondemnerats så köper handlaren Karl Oskar Sandell i Oskarshamn ensam fartyget, blir huvudredare och reparerar det till fullt sjövärdigt skick i Oskarshamn. Fartyget införs återigen i fartygsregistret med samma registreringsnummer som tidigare. Ny hemort Oskarshamn.

1913-10-29
Skepparen Karl Oskar Andersson i Sundnäs, Nynäs i Misterhult köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort blir Misterhult.

1917
Firman Baltiska Dock- och Verkstads AB i Figeholm köper fartyget.

1921
Vid försäljningen till Figeholm låg fartyget sjunket och den nye ägarens avsikt var att iståndsätta fartyget. Vid upptagning på slip upptäcktes att fartyget delvis var ruttet varför man tog vissa delar till en pråm som fick namnet Måns. Fartyget avregistrerades 1921.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat