Willi, HTGK, 304

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv (beskuret). Här under dansk flagg.
Basfakta:
 • Dansk signal: NJCL
 • Svensk signal: HTGK
 • Svenskt reg. nr: 304
 • Längd: 35,34 meter
 • Bredd: 7,11 meter
 • Djupgående: 3,59 meter
 • Dräktighet:
  • 1888: 236,20 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1888
Byggd på C. J. Sandells varv av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för partrederi med tre deltagare och med handlaren Alfred Julius Thollander, Oskarshamn som huvudredare. Oskarshamn blev fartygets hemort.
Första fribrev utfärdat 23/5 1888.

1892-09-14
Efter att Thollander sålt sin andel i fartyget till en annan delägare, handlaren Carl Johan Sandell, Oskarshamn blir denne huvudredare. Inga andra ändringar.

1897-04-27
I ett brev 1897-05-04 till kommerskollegium anger skeppsmäklaren Carl Anker Dam att fartyget sålts till Danmark. I senare skriftväxling anger Sandell att han var ensam ägare till fartyget vid försäljningen och att det sålts till en kapten K. Knudsen.

1898
H. K. Eschen, Marstal står nu som ägare/redare för fartyget med kapten K. Knudsen som befälhavare.

1911
Nu står en C. W. Clausen, Marstal som ägare/redare.

1916
Nu ägs/redas fartyget av R. Rasmussen (Hellerup) Marstal.

1917
Fartyget har återigen bytt ägare/redare, nu till P. V. Øberg (Kbhvn.) Marstal.

1919
Ny ägare/Redare i form av P. G. Utzon Buch (Kbhvn.) Marstal.

1919-09-??
Under resa Bissau – Rotterdam med 322 ton jordnötter, grundstötte och förliste fartyget vid Puana Beach, efter att ha sprungit läck i hård sjö och försökt återvända till Bissau.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister
 4. Dansk Søulykke-statistik
 5. Oskarshamnstidningen