Frithiof

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 63,10 fot
  • Bredd: 20,20 fot
  • Djupgående: 7,90 fot
  • Dräktighet: 30,70 svåra läster
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1846
Byggd på varv i Döderhultsvik för ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik och där handlaren Gustaf Johansson blir huvudredare. Hemort troligen Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 17/4 1846.

1849-04-03
I fribrev från datum ovan anges att fartyget har omtacklats till skonert på varv i Döderhultsvik av H. P. Carstensen. Inga ändringar i rederiet eller av huvudredare.

Här slutar alla uppgifter om fartyget och dess öden. Det finns en sista notering i fribrevet om att ny befälhavare utsågs våren 1850.
Har du ytterligare information om fartyget vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev