Erik, HTPS, 2363

Basfakta:
 • Dansk signal: NDWQ
 • Svensk signal: HTPS
 • Svenskt reg. nr.: 2363
 • Längd: 22,56 meter
 • Bredd: 6,65 meter
 • Djup: 2,47 meter
 • Dräktighet:
  • 1889: 82,65 registerton
  • 1895: 76,55 registerton
  • 1924: 72 nrt (Dk)
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1889
Byggd på Figeholms varv av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för handlaren Karl Peter Hasselgren i Figeholm som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 3/6 1889.

1901-03-08
Fartyget köptes av ett partrederi i Brantevik med skepparen Bengt Ohlsson som huvudredare. Fartyget nya hemort blir Brantevik.

1923-04-16
Fartyget säljs för 3.800 danska kronor till den i Aalborg boende sjökaptenen M. Sörensen. Om han var ensam ägare eller var huvudredare framgår ej. Fartyget namnändras till Johanne och får Aalborg som hemort.
I och med försäljningen avfördes fartyget ur Svenskt register.

1925
Nu anges en K. V. Andersen i Köpenhamn som ägare/redare. Hemort fortfarande Aalborg.

1926
Ägaren ändrar fartygets hemort till Köpenhamn.

Efter 1934 saknas fartyget i Danmarks skibslister varför slutligt öde ej kan anges.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Danmarks skibslister
 3. www.jmarcussen.dk