Holger

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Dansk signal: NCKM
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 87 fot
  • Bredd: 23,5 fot
  • Djupgående: 10,16 fot
  • Dräktighet: 63,75 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1854
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handlaren Nils Peter Ekvall som ensam ägare och huvudredare. Fartygets hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 18/4 1854.

I fribrevet anges att fartyget sålts för 21.576 Riksdaler Riksmynt men inte när eller till vem försäljningen gjordes.

1871
Redad/ägd av en H. A. Clausen i Köpenhamn.

1891-
Saknas i Danmarks skibsliste för året och efterföljande år. Fartygets öde ej känt. Har du information som du vill förmedla, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Danmarks skibslister