Spes, HLRJ, 2215

Basfakta:
 • Svensk signal: HLRJ
 • Svenskt reg. nr.: 2215
 • Längd: 95,75 fot
 • Bredd: 26,5 fot
 • Djup: 10,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1874: 54,5 nyläster eller 165,99 registerton
  • 1881: 159,18 registerton
  • 1894: 145,17 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1874
Byggd i Västervik av skeppsbyggmästaren C. R. Fridell för Västerviks Varvs AB med vice konsuln C. D. Westermark som huvudredare. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat 3/7 1874.

1876-02-18
Fartyget köps av ett partrederi i Västervik med kontoristen Carl Erik Reinhold Freidenfeldt som huvudredare. Hemort som tidigare.

1882-03-13
Transaktioner inom rederiet gör att man utser kamreraren Gustaf Rignell till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1884-07-11
Återigen sker ändringar i rederiet så denna gång utses handlaren Ernst Jansson till huvudredare. Hemort som tidigare, Västervik.

1886-05-25
Nu utser det något ombildade rederiet grosshandlaren Gustaf Ideström till huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1901-04-29
Ett partrederi i Figeholm med handlaren Mauritz Karl Hammar i Figeholm som huvudredare är nu nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Figeholm.

1908-04-25
Nya deltagare i rederiet gör att lantbrukaren Sven August Andersson, bosatt i Karlsborg, Misterhult blir utsedd till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1916-06-15
Fartyget köps för 16.000 kronor av ett partrederi i Göteborg med direktör Carl Justus Hansson i Göteborg som huvudredare. Ny hemort blir Göteborg.

1920-06-10
Gudmunder Kristjansson i Reykjavik, Island köper fartyget, liggande i Kalfsund, för 15.500 danska kronor. I och med detta avfördes fartyget ur svenskt register.

Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat