Lea, JGMT, 2882

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv.
Basfakta:
  • Svensk signal: JGMT
  • Svenskt reg. nr.: 2882
  • Längd: 38,23 meter
  • Bredd: 8,62 meter
  • Djup: 3,69 meter
  • Dräktighet:
    • 1896: 268,47 registerton
  • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1896
Byggd på Figeholms skeppsvarv av skeppsbyggmästaren C. F. Jacobsson för handlaren Gustaf Vilhelm Hammarberg i Figeholm. Då han äger fartyget ensam är han även huvudredare. Hemort Figeholm.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 8/5 1896.

1916-03-13
Ett partrederi med sjökaptenen Carl Peter Norrthon som huvudredare är nya ägare till fartyget. Hemort Höganäs.

1923-04-03
Fartyget säljs till kapten Hans Fuchs i Charlottenburg, Berlin i Tyskland. I och med detta avföres fartyget ur Svenskt register.
Fartygets senare ägare och slutligt öde obekant.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat