Linea, HCQS

Basfakta:
 • Svensk signal: HCQS
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 67,20 fot
 • Bredd: 20,60 fot
 • Djup: 9,90 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 34,64 svåra läster
  • 1866: 24 nyläster eller 76,87 registerton
  • 1877: 72,5 ton
  • 1883: 78,7 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Fartyget är byggt som jakt i Höganäs av skeppsbyggmästaren P. Jacobsson för skepparen Peter Jönsson i Höganäs och som ensam ägare även blev huvudredare. Hemmahamn blir Höganäs.
Första fribrev utfärdat 19/6 1857.

1869-02-22
Ett partrederi i Glimminge, Jonstorp köper fartyget och utser sjökaptenen Johannes Persson till huvudredare. Ny hemort blir Glimminge. Fartyget har nu riggats om till skonare.

1875-03-24
Tegelmästaren Anders Hansson Nord i Ingelstorp blir huvudredare för ett partrederi som blir nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Simrishamn.

1877-03-08
Ett partrederi i Oskarshamn köper fartygets och rederiet utser skeppsklareraren Edvard Juréen i Oskarshamn till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1884-03-27
Ett nytt partrederi i Oskarshamn köper fartyget och förbygger det under 1883 på varv i Oskarshamn med N. P. Jacobsson som skeppsbyggmästare. Till huvudredare utses Frans Oskar Danielsson. Hemorten Oskarshamn kvarstår. Nytt fribrev utfärdat vid datum ovan.
Nya mått efter förbyggnaden anges till:

 • Längd: 66 fot
 • Bredd: 20,5 fot
 • Djupgående: 9,75 fot

1885-08-22
Efter att tidigare huvudredaren avlidit så utser rederiet skepparen Nils Mårtensson Nord till ny huvudredare och fartygets hemort ändras till Simrishamn.

1888-06-02
Under resa från Mönsterås mot Sunderland med trälast sprang fartyget så svårt läck i en storm att fartyget måste överges. Besättningen togs upp av engelska briggen Thomas & Mary och ilandsattes i Hartlepool.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev