Gustaf Adolf, HMSP, 927

Basfakta:
 • Engelskt reg. nr: 73061
 • Svensk signal: HMSP
 • Svenskt reg. nr: 927
 • Längd: 115,20 fot eller 34,96 meter
 • Bredd: 26,40 fot eller 7,51 meter
 • Djupgående: 12,95 fot eller 3,90 meter
 • Dräktighet:
  • 1876: 248,23 engelska registerton
  • 1877: 252,84 ton
  • 1883: 252,39 registerton
  • 1894: 245,75 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1875
Byggd för ett partrederi i Charlottetown under namnet “Empress” i Charlottetown, Prince Edward Island, vid tiden en engelsk koloni idag Canada.

1876-02-04
Inköpt, liggande i Liverpool och från ett rederi i Charlottetown, till Sverige för 2.400 Pund Sterling av ett partrederi med tjugosex deltagare i Göteborg med segelsömmaren Carl Hasse som huvudredare. Fartyget namnändrades till “Gustaf Adolf” och fick Göteborg som hemort. Interimsfribrev utfärdat vid datum ovan.

1881-08-15
Efter vissa förändringar i rederiet utses sjökapten Emil Abrahamsson till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1884-03-20
Återigen förändringar i rederiet och värdshusföreståndaren August Nilsson i Göteborg utses till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1890-05-29
Ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn köper fartyget och rederiet utser lotsåldermannen Johan Fredrik Olsson till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1894-02-13
Till ny huvudredare utser rederiet hamnmästaren Gustaf Hagström i Oskarshamn. Hemort som tidigare.

1895-04-04
Då tidigare huvudredaren avlidit utser rederiet sjökapten Sven Johan Jonsson till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1898-11-25
Strandade och blev vrak under resa från Methil mot Oskarshamn med en last av stenkol, i närheten av Rönne på Bornholm. Besättningen räddades. Vraket såldes senare för 281 kronor.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Oskarshamnstidningen 26/11 1898