Kamelen, HLQP

Basfakta:
 • Svensk signal: HLQP
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 62,75 fot
 • Bredd: 18 fot
 • Djup: 9,03 fot
 • Dräktighet:
  • 1871: 17,5 nyläster eller 58,18 registerton
  • 1875: 57,07 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1846
Byggd på Kungl. Flottans skeppsvarv i Karlskrona.

1874-06-26
Köpt av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Per Frithiof Lindström som huvudredare. Rederiet lät förbygga fartyget 1874 på varv i Oskarshamn vilket utfördes av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1880-10-31
Strandade under resa Oskarshamn – Köpenhamn med last av bräder vid Sandby bäck (mellan Ystad och Simrishamn). Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamnstidningen 1880-11-06