Carin Maria

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr.: –
  • Längd: 59,2 fot
  • Bredd: 20,4 fot
  • Djup: 7,2 fot
  • Dräktighet: 21,53 svåra läster
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1838
Byggd på varv i Påskallavik av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handelsbolaget E & N Callerström i Påskallavik. Hemort Påskallavik.
Första fribrev utfärdat 29/6 1838.

1845-05-06
Under resa från Påskallavik mot Malmö med en last av trä och järn strandade fartyget på Fälledskovs rev i Kögebukten och blev vrak. En man ur besättningen omkom.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mät- och bilbrev
  3. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1845-05-21