Carl Johan

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 63,20 fot
 • Bredd: 21,05 fot
 • Djupgående: 7 fot
 • Dräktighet:
  • 1842: 23,82 svåra läster
  • 1863: 13,72 nyläster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1842
Efter att skeppsbyggmästaren Per Brandting på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, först ha rivit öppna roslagsbåten Ulrika och därefter förbyggt fartyget och namnändrat det till Carl Johan för handlaren Johan Gustaf Engström i Döderhultsvik. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 1843-03-17.
Fribrevet anger att fartyget är nybyggt medan mätbrevet anger att det är förbyggt.

1866-11-??
Fartyget strandade utanför Rostock i november månad och blev vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1866-12-29
 3. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister