Diamanten, HGPS

Basfakta:
 • Svensk signal: HGPS
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 78,50 fot
 • Bredd: 23,60 fot
 • Djup: 11,50 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 77,3 svåra läster
  • 1866: 39 nyläster eller 121,88 registerton
  • 1877: 120,09 ton
  • 1882: 116,99 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd i Torps socken på Orust av skeppsbyggmästaren A. Olsson på Söbbön för ett partrederi på Gåsö med sjökaptenen Carl J. Olsson som huvudredare. Hemort Gåsö.
Första fribrev utfärdat 18/5 1857.

1872-02-29
Ett partrederi i Oskarshamn köper fartyget för 6.000 Riksdaler Riksmynt och utser skepparen Sven Johan Jonsson i Gammalnäs i Misterhults socken till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1873-11-17
Lotsåldermannen Johan Fredrik Olsson i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir då även dess huvudredare. Hemort kvarstår.

1877-04-10
Återigen tar ett partrederi i Oskarshamn över ägandet och nu med snickaren Nils Peter Thunqvist som huvudredare.

1878
En notering i fribrevet anger att ägaren försålt del i fartyget och det därmed ägs av ett partrederi i Oskarshamn. Förre ägaren kvarstår som huvudredare.

1883-04-24
Ett nytt partrederi i Oskarshamn med vice konsuln Adolf Johan Nicolaus Lundberg som huvudredare tar nu över fartyget. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1884-03-21
Fartyget säljs till ett partrederi i Simrishamn med skepparen Johan Wilhelm Nilsson som huvudredare. Hemort blir Simrishamn.

1885-06-10
Under resa Norrland – Kolding med trävaror och i stark storm måste fartyget sättas på grund och bogserades senare in till Trelleborg. Strandningsauktion på fartygets inventarier hölls i Trelleborg 10/7 1885, så förmodligen blev fartyget kondemnerat.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Öresundsposten 1885-06-16
 3. Tidningen Sydsvenska Dagbladet 1885-07-06